• Русский
  • Кыргыз
  • English
  • May

    29

    2022
FSDS айыл жеринде аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө колдоо көрсөтүүнү улантууда

FSDS айыл жеринде аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө колдоо көрсөтүүнү улантууда

Ысык-Көл облусунун Тоң районунда «Айыл калкынын азык-түлүк коопсуздугу» КФ ФСДС долбоорунун бенефициарлары болгон 18 үй-бүлө 18 баш мал алышты.

Долбоордун бенефициарларынын көбү туруктуу кирешеге ээ эмес жана мындай үй-бүлөлөрдөгү балдар тамактануу коркунучуна кабылышат. Үй-бүлөнү колдоо адамдардын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган. Алынган койлордун жардамы менен үй-бүлөлөр киреше алып келүүчү ишмердүүлүгүн күчөтүп, тамак-ашын диверсификациялай алышат.

© Copyright 2020 Fair and Sustainable Development Solutions