• Русский
 • Кыргыз
 • English
  • March

   31

   2021
  ФСДС коомдук фонду балдар борборунун долбоорун жана деталдык долбоорун иштеп чыгууга тендер жарыялайт

  ФСДС коомдук фонду балдар борборунун долбоорун жана деталдык долбоорун иштеп чыгууга тендер жарыялайт

  FSDS коомдук фонду 2014-жылы Кыргызстанда түзүлгөн, анын милдети Кыргызстандын жана Тажикстандын калктын аялуу катмарынын жашоо деңгээлин жогорулатуу болуп саналат. PF FSDS жергиликтүү жамааттарда социалдык инклюзияга жана адилеттүү экономикалык өнүгүүгө көмөк көрсөтүү боюнча долбоорлорду ишке ашырат. КФ ФСДС долбоорду иштеп чыгуу жана жумушчу топту ишке ашыруу үчүн тендер жарыялайт. Сынакка катышуу үчүн office@fsds.kg электрондук почтасы аркылуу

© Copyright 2020 Fair and Sustainable Development Solutions