• Русский
  • Кыргыз
  • English
  • May

    24

    2023
📢 Бишкекте “Келечек”, “Ак-Жар” жана “Колмо” жаңы конуштарынын жашоочуларына ишкердик жөндөмүн өнүктүрүүгө жана жеке бизнес долбоорлорун түзүүгө жардам берүү максатында Глобалдык Өзгөртүү Фонду тарабынан атайын тренингдер өткөрүлдү.

📢 Бишкекте “Келечек”, “Ак-Жар” жана “Колмо” жаңы конуштарынын жашоочуларына ишкердик жөндөмүн өнүктүрүүгө жана жеке бизнес долбоорлорун түзүүгө жардам берүү максатында Глобалдык Өзгөртүү Фонду тарабынан атайын тренингдер өткөрүлдү.

Бул тренингдердин негизги максаты – аярлуу үй-бүлөлөрдүн бекем болушуна жардам берүү. Биз аларды ишкердикке, финансылык сабаттуулукка үйрөтөбүз. Алардын идеялары ийгиликтүү сыналышы үчүн жашыл практикага, коопсуз бизнести пландаштырууга жана маркетингге басым жасалат.

Бул тренингдер биздин “Кыргызстандын аялуу катмарын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү” долбоорунун бир бөлүгү. Биз бардык катышуучулардын, өзгөчө жаштардын жана аялдардын ишкердик чөйрөсүндө өнүгүүсү үчүн жакшы шарттарды түзгүбүз келет.

Келгиле, алдыга бирге умтулалы! 💪💼

© Copyright 2020 Fair and Sustainable Development Solutions