• Русский
  • Кыргыз
  • English
  • March

    13

    2023
📚 Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS) коомдук фонду Кыргызстанда жана Өзбекстанда аярлуу жаштарга жана аялдарга өздөрүнүн социалдык жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жардам бере турган SEEDG долбоорунун экинчи фазасын баштады.

📚 Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS) коомдук фонду Кыргызстанда жана Өзбекстанда аярлуу жаштарга жана аялдарга өздөрүнүн социалдык жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жардам бере турган SEEDG долбоорунун экинчи фазасын баштады.

Жакында биз Бишкекте өнөктөштөрүбүз үчүн семинар өткөрдүк, анда алар долбоордун иш-аракеттерине мониторинг жүргүзүү жана баалоо инструменттери жөнүндө көбүрөөк билди, ошондой эле финансылык отчеттор жана товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жол-жоболору боюнча билимдерин өркүндөтүштү. Биз чогуу алдыга умтулууга даярбыз!

© Copyright 2020 Fair and Sustainable Development Solutions