12 November 2018

Home Жаңылыктар

ӨЛКӨНҮН ӨНҮГҮШҮНӨ ЖАШТАРДЫН САЛЫМЫН ЖОГОРУЛАТУУ!

ӨЛКӨНҮН ӨНҮГҮШҮНӨ ЖАШТАРДЫН САЛЫМЫН ЖОГОРУЛАТУУ!

Өлкөнүн өнүгүшүнө жаштардын салымын жогорулатуу!

2017 июнь айынан баштап FSDS «Жаштар үчүн перспективалар» аталган GIZ долбоорууна техникалык жардам көрсөтүү үчүн кыска мөөнөттүү келишимди ишке ашырат. Долбоордун негизги максаты өлкөнүн экономикалык жана коомдук жашоосунда жаштардын активдүү катышуусу.

FSDS эксперттери Нарын жана Ысык-Көл облустарынын пилоттук айылддарында жаштардын муктаждыктарын баалоо иштерин жүргүзүштү.