• Русский
  • Кыргыз
  • English
  • November

    30

    2022
Эл биздин өлкөнүн башкы байлыгы 🙌🏼

Эл биздин өлкөнүн башкы байлыгы 🙌🏼

Fair and Sustainable Development Solutions (Туруктуу Өнүгүүнүн Чечимдери) коомдук фондунун бардык программалары жана аракеттери өлкөбүздүн алыскы аймактарындагы элдин бакубаттуулугун жогорулатууга багытталган. Мындай аракеттердин бири экономикалык өсүштү жогорулатуу жана жаштарды жана аялдарды социалдык жактан коргоо жана ишке орноштуруу жаатындагы бир катар маселелерди чечүү үчүн «Кыргыз Республикасынын аялуу топторунун социалдык-экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү» программасы болду.

Бүгүн биз сиздер менен долбоордун бенефициарларынын сүрөттөрү менен бөлүшкүбүз келет.

© Copyright 2020 Fair and Sustainable Development Solutions