• Русский
  • Кыргыз
  • English
  • October

    20

    2022

Подкаст серияларыбызды улантабыз!

Ар түрдүү катмардагы майыптар күн сайын ар кандай кыйынчылыктарга туш болушат – жеке, коомдук жана жумушта. Инклюзияны камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга өз потенциалын толук ишке ашырууга мүмкүндүк берет.
Бүгүнкү чыгарылышыбызда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын карьера тепкичтерин басып алуусу, ошондой эле ийгиликтүү ишкер болуу канчалык реалдуу экендиги тууралуу сөз кылабыз.
Аскар Турдугулов (Оскар Райс) менен баарлашабыз.
Подкаст “Теңдик” Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын союзу тарабынан PF Fair & Sustainable Development Solutions – FSDS менен бирге даярдалган.

© Copyright 2020 Fair and Sustainable Development Solutions