• Русский
  • Кыргыз
  • English
  • October

    6

    2022
“Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн инклюзивдик коом” долбоорунун өнөктөштөрү эмоционалдык күйүп кетүү боюнча тренингден өтүштү.

“Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн инклюзивдик коом” долбоорунун өнөктөштөрү эмоционалдык күйүп кетүү боюнча тренингден өтүштү.

Тренинг Чүй облусундагы чет элдик мейманканалардын биринде өттү. Тренингдин максаты кызматкерлердин, анын ичинде программанын кызматкерлери, социалдык кызматкерлер, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана жаштар менен иштөөнүн ар кандай чөйрөлөрүндөгү адистердин, ошондой эле долбоорду ишке ашыруучу уюмдардын арасында психикалык чарчоонун жана эмоционалдык стресстин деңгээлин төмөндөтүү болгон.
Тренер практик психолог жана эмоционалдык интеллект боюнча машыктыруучу Шералиева Светлана болду. Семинардын жүрүшүндө усулдар колдонулду: йога, дене көнүгүүлөрү, ассоциативдик карталар, арт-терапия ж.б.
Иш-чара ФСДС коомдук фонду тарабынан “Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын инклюзивдик коому” долбоорунун алкагында уюштурулган.

© Copyright 2020 Fair and Sustainable Development Solutions