• Русский
  • Кыргыз
  • English
  • January

    24

    2020
Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери үчүн бизнес тренинг.

Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери үчүн бизнес тренинг.

Мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар үй-бүлөлөр үчүн каржылык коопсуздук маселеси көбүнчө курч турат. Долбоордун алкагында “Жогоркуга чейинки билим берүү үчүн инклюзивдик коом. Фаза2» ОФ Fair & Туруктуу өнүгүү чечимдери “Бизнес пландоо” деген темада өлкө боюнча бир катар тренингдерди өткөрөт.

Тренингдердин жыйынтыгында эң ийгиликтүү бизнес-идеялар жазылып, тандалып алынат, аларды андан ары өнүктүрүү үчүн каржылык колдоо көрсөтүлөт.

© Copyright 2020 Fair and Sustainable Development Solutions