12 November 2018

Home Жаңылыктар

МИГРАНТТАРДЫ ЖАНА АЛАРДЫН ҮЙ-БҮЛӨ МҮЧӨЛӨРҮН ИШ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА МААЛЫМАТ ЖОЛУГУШУУЛАР ӨТТҮ

МИГРАНТТАРДЫ ЖАНА АЛАРДЫН ҮЙ-БҮЛӨ МҮЧӨЛӨРҮН ИШ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА МААЛЫМАТ ЖОЛУГУШУУЛАР ӨТТҮ

Мигранттарды жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн иш менен камсыз кылуу маселелери боюнча маалымат жолугушуулар өттү

Март айынын 28 – 31, мигранттарды жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн иш менен камсыз кылуу маселелери боюнча маалымат жолугушуулар өттү.

 

«ЕАЭБнин шартарында мигранттардын жана алардын үй-бүлөө мүчөөлөрүнүн ишкердик демилгелерди сапатын жакшыртуу үчүн комплекстүү мамиле аркылуу экономикалык өнүгүү жана мүмкүнчүлүктөрдү күчөтүү» долбоордун алкагында, Март айынын 28 – 31 маалыматтык жолугушуулар өттү. Жолугушуулар Исфана шаарында жана Катран, Тогуз-Булак, Кара-Бак жана Дарин региондук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында өткөрүлдү. Жолугушууларга катышкан адамдардын жалпы саны 150 жетти.

 

Жолугушуулардын негизги темасы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар тарабынан жумушсуздук азайтууга багытталган активдүү иш менен камсыз кылуу саясатын бекемдөө маселелери болду. Артыкчылыктуу багыттары болуп төмөнкүлөр саналат: иш менен камсыз кылуу, кесиптик даярдоону берүү, иш менен камсыз кылуунун ийкемдүү түрлөрү, чакан бизнести колдоо, , пайыздуу кредиттерди к табууга жардам.

 

Долбоор ФСДСтин колдоосу менен ишке ашырылат.