12 November 2018

Home Жаңылыктар

ЖАҢЫ КОНУШТАРДЫН ӨНҮГҮҮСҮНӨ ЖАНА ИЧКИ МИГРАНТАРДЫН КӨЙГӨЙЛӨРҮН ЧЕЧҮҮГӨ КОЛДОО КӨРСӨТҮҮ

ЖАҢЫ КОНУШТАРДЫН ӨНҮГҮҮСҮНӨ ЖАНА ИЧКИ МИГРАНТАРДЫН КӨЙГӨЙЛӨРҮН ЧЕЧҮҮГӨ КОЛДОО КӨРСӨТҮҮ

жаңы конуштардын өнүгүүсүнө жана ички мигрантардын көйгөйлөрүн чечүүгө колдоо көрсөтүү

Бишкек шаардын айланасында 54 жаңы конуш жайгашкан.

FSDS жана Арыш коомдук бирикмеси жаңы конуштардын өнүгүүсүнө жана ички мигрантардын көйгөйлөрүн чечүүгө колдоо көрсөтөт.

3 – 4 майда “Көлмө” жана «Алтын Бешик» жаны конуштардын өнүгүү стратегияларынын коомдук угуулары өттү.

Өнүгүү стратегиясын иштеп чыгуу жаңы конуштарда болгон көйгөйлөрдү чечүүгө маанилуу кадам.