• Русский
 • Кыргыз
 • English
 • May

  12

  2021
Жаңы долбоордун ишке киришине байланыштуу, PF Fair жана Туруктуу өнүгүү чечимдери (FSDS) Долбоордун жардамчысын талап кылат.

Жаңы долбоордун ишке киришине байланыштуу, PF Fair жана Туруктуу өнүгүү чечимдери (FSDS) Долбоордун жардамчысын талап кылат.

ТАЛАП КАЛАТ:

 • Менеджмент, өнүктүрүү изилдөөлөрү, билим берүү же ага байланыштуу дисциплиналар боюнча бакалавр даражасы;
 • Мыкты пландоо, аналитикалык, уюштуруучулук жөндөмдөр жана белгиленген мөөнөттөргө жооп бере алуу жөндөмдүүлүгү;
 • Мониторинг боюнча тажрыйба жана баалоо (артыкчылык);
 • Жакшы команда оюнчусу;
 • Мыкты оозеки, жазуу жана отчеттуулук көндүмдөрү;
 • Компьютердик жөндөмдөр (MS OFFICE – Ms Word, Ms Excel жана Ms PowerPoint),
 • Тилдерди билүү – англис, кыргыз жана орус тилдери.

НЕГИЗГИ МИЛДЕТТЕР:

1. Өнөктөш уюмдарга колдоо көрсөтүү

 • Долбоордун алкагындагы суроо-талаптар боюнча өнөктөштөр менен толук кат алышууну жүргүзүү;
 • Бенефициарлар менен байланышта болуп, долбоор тууралуу маалыматты үзгүлтүксүз жаңыртып туруңуз.

2. Долбоорду бардык тармактарда колдоо

 • Долбоордун жетекчиси/аткаруучу директору тарабынан жактырылгандан кийин долбоордун жүрүшү жөнүндө маалыматты үзгүлтүксүз берип туруңуз. Долбоордун маалыматтык материалдары;
 • Маалымат базасында бардык керектүү материалдарды – кагаз жана электрондук көчүрмөлөрдү кылдат даярдоо;
 • Долбоордун максаттарына жетүү үчүн иштин сапатын камсыз кылуу;

3. Программанын мурунку көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу аралык өзгөрүүлөргө көз салуу жана жакшыртуу чараларын корректировкалоо үчүн программаны ишке ашыруунун жүрүшүндө мониторинг, маалыматтарды чогултуу жана отчеттуулук процессин өркүндөтүү;

 • Программаны жана долбоордун мониторингинин ишенимдүү куралдарын (ISHTE куралы) ишке ашыруу жана колдоо
 • Базалык маалыматтарды чогултууну жана долбоордун орто мөөнөттүү отчетторун даярдоону колдоо
 • Долбоордун логистикасы,< / li>
 • Долбоорго тиешелүү материалдарды которуу.

4. Кошумча милдеттер:

 • Административдик кеңсенин милдеттери.

КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК:

Эгер сиз бул кызматка тапшырууну кааласаңыз, резюмеңизди коштомо кат менен электрондук почтага жөнөтүңүз. почта: office@fsds.kg 17.05.2021, 17:00 чейин.

Тандалган талапкерлер гана маектешүүгө чакырылат.

© Copyright 2020 Fair and Sustainable Development Solutions