• Русский
  • Кыргыз
  • English
  • January

    27

    2021
Бухгалтер кызматына АЧЫК вакансия

Бухгалтер кызматына АЧЫК вакансия

Коомдук Фонд Жарманке жана Туруктуу Өнүгүү Чечимдер (FSDS) Бухгалтер

Талаптар:

Бухгалтердик эсеп жана финансы боюнча жогорку билим;

Бухгалтердик эсеп боюнча 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;

Финансылык башкаруу жол-жоболорун, Кыргыз Республикасынын бухгалтердик эсебин, салык саясатын жана финансы чөйрөсүндөгү башка мыйзам ченемдерин терең билүү;

Эл аралык уюмдардын каржылык башкаруу жол-жоболорун жакшы билүү;

Орус жана кыргыз тилдерин жакшы билүү;

1С бухгалтердик программасын жана Microsoft Office компьютердик программаларын милдеттүү түрдө билүү.

Ушундай кызматта эл аралык уюмдарда иш тажрыйбасы (артыкчылыгы);

Сүйлөшүү жана ишкер кат алышуу;

Англис тилин билүү артыкчылык болуп саналат.

Жоопкерчилик

Негизги эсепти жүргүзүү;

Баштапкы документтерди кабыл алуу, контролдоо жана тариздөө (актылар, кассалык жана кадрдык документтер, контрагенттер менен түзүлгөн келишимдер ж.б.) турган баштапкы документтер менен иштөөнү жүзөгө ашыруу.

Отчеттук мезгилдер үчүн салыктарды эсептөө, чегерүү жана которуу;

Сатып алуу үчүн финансылык операцияларды жасоо;

Уюмдун мүлкүнүн, негизги каражаттарынын, милдеттенмелеринин эсебин жүргүзүү;

Бухгалтердик эсепти жана салык отчетун даярдоо жана салык органына тапшыруу жана башка милдеттер.

Шарттар

  • Формалдуу каттоо (эмгек келишими);
  • Маяна маектешүү учурунда талкууланат.

Бардык кызыкдар талапкерлер резюмесин жана кыскача коштомо катты кыргыз же орус тилдеринде sultan.aitbaev@fsds.kg 2021-жылдын 7-февралына чейин 17.00 

© Copyright 2020 Fair and Sustainable Development Solutions