• Русский
  • Кыргыз
  • English
  • December

    13

    2022
Ар түрдүү катмардагы майыптыгы бар адамдардын күн сайын ар кандай кыйынчылыктарга туш болушат – жеке, социалдык жана жумуш чөйрөсүндө.

Ар түрдүү катмардагы майыптыгы бар адамдардын күн сайын ар кандай кыйынчылыктарга туш болушат – жеке, социалдык жана жумуш чөйрөсүндө.

Инклюзияны камсыз кылуу майыптыгы бар адамдарга өз потенциалын толук ишке ашырууга мүмкүндүк берет.

Бүгүнкү чыгарылышыбызда майыптыгы бар адамдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын жарандык активдүүлүк жагынан коргоо жөнүндө Света Эсенказиева менен маек.

© Copyright 2020 Fair and Sustainable Development Solutions