• Русский
  • Кыргыз
  • English

ДОЛБООРДУН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

“Fair and Sustainable Development Solutions” коомдук фонду Кыргызстандын Коомчулукка негизделген туризм ассоциациясы (КАТОС) менен биргеликте киреше булактарын түзүү үчүн Жалал-Абад облусунда айылдык туризмди өнүктүрүү программасын ишке ашырууда.

Долбоор 175 CBT кызматкерлерин (> 50% аялдар) жана 700дөн ашык кызмат көрсөтүүчүлөрдү (> 50% жаштар) окутат жана колдойт. Натыйжада Жалал-Абад шаарындагы квалификациялуу жана жабдылган жергиликтүү CBT ассоциациялары жана тиешелүү кызмат көрсөтүүчүлөр өздөрүнүн кызматтарынын санын жана сапатын жакшыртууга жана долбоордун туруктуулугун камсыз кылуу үчүн улуттук туроператорлор менен байланышууга мүмкүнчүлүк алышат.

Долбоордун натыйжасында, жаңы CBT бирикмелери туризмде туруктуулук үчүн далилденген экологиялык жана социалдык практикаларды, атап айтканда, азыраак булганууну, ресурстардын натыйжалуулугун жогорулатууну, экологиялык/жооптуу продукцияларды сатып алууну кабыл ала алышат.

ДОЛБООРДУН ЧОО-ЖАЙЫ

Долбоордун аталышы Киреше булактарын түзүү үчүн Жалал-Абад облусунда айылдык туризмди чыңдоо.
Колдонуу аймагы Кыргызстан
Долбоор мезгили Июль 2019 - Декабрь 2020
© Copyright 2020 Fair and Sustainable Development Solutions