• Русский
  • Кыргыз
  • English

PF Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS) өзүнүн узак мөөнөттүү стратегиялык планын ишке ашырууда жана долбоорлору аймактардын карапайым тургундарынын жашоосун жакшыртууга багытталган уюм бойдон калууда жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүктү камсыз кылууда. Мунун баары биздин көптөгөн өнөктөштөрүбүздүн колдоосунун аркасында мүмкүн болду – бул ийгиликтин жолунда эң маанилүү фактор. Биз жергиликтүү жамааттар менен бекем өз ара аракеттенүү, өнөктөштөрдүн колдоосу жана кызматташуудагы көп жылдык тажрыйба системалуу өнүгүүнү камсыз кылуунун ачкычы деп эсептейбиз».

    © Copyright 2020 Fair and Sustainable Development Solutions