Кызматтарыбыз

Консультациялар

ПОДРОБНЕЕ

Тренингтер

ПОДРОБНЕЕ

Сын-пикир

ПОДРОБНЕЕ

Бүгүнкү күндө, уюм өзүнүн өнүгүүсү жөнүндө беш жылда бир эмес ар дайым ойлонушу керек. Уюмдун өнүгүүсү анын түзүмү боюнча узак мөөнөттүү жана системалуу иштерин талап кылат.

 

Ийгиликтүү уюм бул өз максаттарына жете алган туруктуу кызматкерлеридин мыкты командасы.

 

Коомдук Фонд «ФСДС» бейөкмөт уюмдардын ийгиликтүү өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү үчүн өзүнүн кызматтарын сунуш кылат. ФСДС командасы долбоорлорду жана программаларды пландаштыруу  өнүктүрүү секторунун каржылык пландоо жана проект башкаруу боюнча 5 жылдан жогору тажрыйбасы бар.

 

FSDS тарабынан сунуш кылынган методология Европа өлкөлөрүндө жана КМШда колдонулат, ошондой эле ФСДСтин эксперттери эл аралык стандарттар колдонушат. Ошондуктан ФСДС ыкмалардын жана / же методологиялардын авторствосуна талап кылбайт. ФСДСтин консультантары эл аралык тажрыйбаны Кыргызстандын контекстине келтирүү үчүн аракет жасашкан.