БИЗ ЖӨНҮНДӨ

Биз жөнүндө

FSDS - Ишкердикти иш жүжүндө өнүктүрүү!

«ФСДС» Коомдук бирикмеси (KБ) – бейөкмөт уюм, 2014-жылы «ИККО Кооперейшн» эл аралык өнүктүрүү уюмунун колдоосу менен түзүлгөн.

«ФСДС» КБ эл аралык донорлор жана жергиликтүү эксперттер менен долбоорлорду жана программаларды биргелешип ишке ашыруу үчүн жергиликтүү күчтүү уюм болуу максатында түзүлгөн.

Коомдук, экономикалык жана экологиялык маселелерди чечүү жолдорун табуу үчүн «ФСДС» КБ өз ишмердүүлүгүн «ИККО Кооперейшн» стратегиялык өнөктөшүнун бизнес жана адам укуктарын сыйлоо боюнча тажрыйбасынын жана билиминин негизинде курган.

Соцоалдык бизнести илгерилетүү жана укуктук маселелерди чечүү «ФСДС» Коомдук Бирикмесинин эки негизги багыттары болуп саналат.

«ФСДС» КБ Боробордук азиядагы иш аракеттерин “адамдар укуктарын жана милдеттерин түшүнгөн, ошондой эле туруктуу экономика элди акыйкаттуулук менен камсыз кылган кедей эмес ачык жарандык коом менен өлкө” деген «ИККО Кооперейшндин» көз карашын топ келтирүүгө умтулат.

«ФСДС» КБ төмөнкү чөйрөлөрдө иштейт:

Айыл жерлеринде адилеттүү жана туруктуу өнүктүрүүгө салым кошуу

Карапайым элдин адилеттүү жана туруктуу өнүгүүсүнө социалдык-экономикалык шарттарды түзүү

Инновация жана консультация аркылуу жумуш орундарын түзүү

Ресурстарды тең болуштурүүгө жана мигрантарга укуктук жана коомдук кызматка жетүүсүн колдоо

коомдук жана саламаттык сактоо кызматтарынын бирдей жана тоскоолсуз жеткиликтүлүгун камысыз кылуу

табигый кырсыктар көп учураган аймактарда жашаган адамдар үчүн өзгөчө даярдыкты үйротүү