Жаңылыктар

«СОГДИ ОБЛАСТЫНЫН ЗАРЗАМИН Б.ГАФУРОВ ЖАНА ХАМРАБОЕВ КАНИБДАМ РАЙОНУНДОРУНУН ҮЙ-БҮЛӨЛӨРҮ ҮЧҮН КИРЕШЕ АЛЫП КЕЛҮҮЧҮ ИШМЕРДҮҮЛҮКӨ ШАРТТАРДЫ ТҮЗҮҮ» ДОЛБООРУ БОЮНЧА МОНИТОРИНГ

«Согди областынын Зарзамин Б.Гафуров жана Хамрабоев Канибдам районундорунун үй-бүлөлөрү үчүн киреше алып келүүчү ишмердүүлүкө шарттарды түзүү» долбоору боюнча мониторинг

Ноябр айынын 28-29 «ФСДС» КБ «Согди областынын Зарзамин Б.Гафуров жана Хамрабоев Канибдам районундорунун үй-бүлөлөрү үчүн киреше алып келүүчү ишмердүүлүкө шарттарды түзүү» долбоору боюнча мониторинг жүргүздү. Бул долбоорду АППР “Нау” (Худжант, Тажикстан) жергиликтүү өнөктөш «ФСДС» КБ колдоосу менен менен иштетет.

Бул жолугушуу Зарзамин Б.Гафуров районунун жаматтында өттү, жана ага 15 адам, катышты анын ичинде миграциянын айынан жабыр тарткан үй-бүлө мүчөлөрү, ошондой эле жаматтын башчысынын жана Б. Гафуров районунун ишке орноштуруу борборунун өкүлү. Жолугушуунун жыйынтыгында, 2017-жылга киреше алып келүүчү иш-чаралар боюнча биргелешкен иш планы түзүлдү.