• Русский
  • Кыргыз
  • English
  • Август

    24

    2022
23 августа прошла Ярмарка инициатив «22 лучшие идеи 22 года»

23 августа прошла Ярмарка инициатив «22 лучшие идеи 22 года»

🤝 Кечээ, 23-августта Бакыян айыл өкмөтүнүн жана Талас шаарынын мамлекеттик, жеке жана коммерциялык эмес секторлорунун өкүлдөрү үчүн «22 жылдын 22 мыкты идеясы» аттуу демилгелер жарманкеси өттү. Бул иш-чара «Жарандык Жиргердештирүү» коомдук фонду жана Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS) коомдук фонду менен биргеликте уюштурулду.

Иш-чарага мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү жана жарандык активисттер катышты.

Жарманкенин негизги максаты бийлик жана бизнес өкүлдөрүнүн көңүлүн жергиликтүү деңгээлде жаштардын жана аялдардын экономикалык активдүүлүгүн күчөтүү көйгөйүнө буруу болгон. Катышуучулар бизнес-идеялары менен бөлүшүп, бийлик органдарынан жана чакырылган ишкерлерден кеп-кеңештерин, сунуштарын жана колдоосун алышты.

Жарманкенин жыйынтыгы боюнча калыстар тобу эң креативдүү жана туруктуу бизнес-идеяларды тандап алышты. Жакында бул бизнес-идеялар ишке аша баштайт.

➖➖➖➖➖

🤝 Вчера, 23 августа прошла Ярмарка инициатив «22 лучшие идеи 22 года» для представителей государственного, частного и некоммерческого секторов Бакыянского айыл окмоту и города Талас, организованная общественным фондом “Гражданское участие” в партнерстве с ОФ Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS).

На мероприятии приняли участие представители государственных органов и органов местного самоуправления, представители НКО и гражданские активисты, каждый из которых имеет свою бизнес идею и готов воплотить ее в жизнь.

Основной целью мероприятия стало привлечение внимания органов власти и бизнеса на проблему усиления экономической активности молодежи и женщин на местном уровне. Участники поделились с бизнес идеями и получили консультации, рекомендации и поддержку со стороны органов власти и приглашенных предпринимателей.

По результатам ярмарки, жюри отобрали самые креативные и устойчивые бизнес идеи. В скором времени эти бизнес идеи начнут реализацию.

© Copyright 2020 Fair and Sustainable Development Solutions