• Русский
  • Кыргыз
  • English
  • Август

    18

    2022
Прошел тренинг для стартапов по финансовому учету

Прошел тренинг для стартапов по финансовому учету

11-12-июль күндөрү Ош шаарында FSDS коомдук фондунун “Кыргыз Республикасында жана Тажикстан Республикасындагы социалдык аялуу топтордун социалдык-экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү” долбоорунун алкагында стартаптар үчүн каржылык сабаттуулук жөнүндө тренинг өткөрүлдү.

11-12 июля в городе Ош в рамках проекта ОФ FSDS «Расширение социально-экономических возможностей для социально-уязвимых групп в Кыргызской Республике и Республике Таджикистан » прошел тренинг для стартапов по финансовому учету.

© Copyright 2020 Fair and Sustainable Development Solutions