• Русский
  • Кыргыз
  • English
  • Сентябрь

    26

    2022

Подкаст серияларыбыз уланууда!

Ар түрдүү катмардагы майыптыгы бар адамдардын күн сайын ар кандай кыйынчылыктарга туш болушат – жеке, социалдык жана жумуш чөйрөсүндө. Инклюзияны камсыз кылуу майыптыгы бар адамдарга өз потенциалын толук ишке ашырууга мүмкүндүк берет.

Бүгүнкү чыгарылышыбызда эне болуу укугу тууралуу Самарбек кызы Эльвира менен маек.

Подкаст «Равенство» коомдук уюму тарабынан Fair & Sustainable Development Solutions — FSDS коомдук фонду менен биргеликте даярдалды.

© Copyright 2020 Fair and Sustainable Development Solutions