• Русский
  • Кыргыз
  • English
  • Октябрь

    4

    2022

Жашылчанын сортторун эгип, тамак-ашка пайдалануу бул тамак аш коопсуздугуна салым.

Кийинки жылы өздөрү эккен жашылчанын сортторунан үрөн даярдап алган Жалал-Абад облусундагы айымдардын ийгиликтери менен бөлүшөбүз.
Бул иш-чаралар FSDS коомдук фонду жана СКС Жалал-Абад менен биргеликте ишке ашырылууда.

© Copyright 2020 Fair and Sustainable Development Solutions