• Русский
  • Кыргыз
  • English
  • Октябрь

    11

    2022

Баткен облусунун Раззаков айылында биринчи жолу бычуучу жана тигүүчүлүк боюнча кыска мөөнөттүү курстар ачылды.

Бул жергиликтүү тургундар Бермет Туранова менен Эркингүл Темирбекованын жана FSDS коомдук фондунун колдоосу менен мүмкүн болду.


Раззакове Баткенской области впервые открылись краткосрочные курсы кройки и шитья. Это стало возможным благодаря местным жительницам Бермет Турановой и Эркингуль Темирбековой и поддержке общественного фонда FSDS.

© Copyright 2020 Fair and Sustainable Development Solutions