“Бардыгы үчүн инклюзивдүү коом” :: Долбоорлор :: FSDS
    Pushy - Off-Canvas Navigation Menu
  • Русский
  • English

“Бардыгы үчүн инклюзивдүү коом”

“Бардыгы үчүн инклюзивдүү коом”

 

2016-жылы «ФСДС» коомдук бирикмесинин (КБ)  жергиликтүү өнөктөштөрү, «Рангинкамон» коомдук бирикмеси (КБ) жана “Өнүгүүсүндө көйгөйлөрү бар балдардын ата-энелери” коомдук ассоциациясы (КА) менен биргеликте коомдордун деңгээлинде реабилитациялоону (КДР) жайылтуу боюнча “Бардыгы үчүн инклюзивдүү коом” аттуу 3 жылдык долбоорду ишке ашыра башташты.

Долбоордун негизги максаты Тажикстандагы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген (ДМЧ) балдар бардык мамлекеттик кызматтар жана медициналык кызматтар, билим алуу, жакырчылыкты жеңилдетүү боюнча кызматтар сыяктуу мүмкүнчүлүктөргө тең укуктуу жана тосмолордон эркин ээ болуусунда жатат.

Долбоор өнүктүрүү максаттарын интервенциялоо жана максаттарына жетишүү үчүн башкы үч компонентин аныктады:

1-компонент: ДМЧ менен жабыркаган балдарды тең укуктуу мамлекеттик кызматтарга камтуу үчүн коомдорду мобилизациялоо. Бул компонент негизинен «Рангинкамон» КБсы тарабынан аткарылат. Тегерек столдор, райондук координациялык комитетти түзүү, коомдордун деңгээлинде реабилитациялоо жүргүзүү, ата-энелерди жана кесипкөй кызматкерлерди ташуу боюнча тренингдер сыяктуу иш-чаралар долбоордун биринчи жылында демилгеленмекчи.

Бул компонент боюнча экинчи жыл бала бакчалардын жана жергиликтүү жамааттардын алдындагы багуу бөлмөлөрүн ачууга багытталган. Социалдык кызматкерлер, медайымдар жана бюджеттик структуралардын башка кызматкерлерди жергиликтүү адистердин потенциалын өстүрүү экинчи жылдан үчүнчү жылга чейин уланмакчы.

2-компонент: ДМЧ балдардын ата-энелерин мобилизациялоо жана укуктарын кеңейтүү. Долбоордун биринчи жылы негизинен ата-энелердин жергиликтүү ассоциацияларынын укуктарын кеңейтүүгө жана ДМЧ балдардын ата-энелери үчүн окутуу жана кеңеш берүү аркылуу мыйзам чыгарууга багытталган. Долбоордун экинчи жана үчүнчү жылы негизинен ата-энелерди киреше алып келүүчү бизнес тажрыйбаларга окутуу жана кичи гранттарды берүү аркылуу колдоого багытталган. Андан тышкары долбоор ата-энелердин болочоктогу ишке орношуудагы тажрыйбаларын өнүктүрүү үчүн кесипкөй даярдык боюнча колдомокчу.

3-компонент: ДМЧ балдардын жашоосун жакшыртуу үчүн иштеп жаткан түйүндөрдү бекемдөө. Негизги максаты – Согдий областындагы иштеп жаткан: Худжанд, Исфара, Канибадам, Пенджикент жана Ганчи беш районундагы 12 уюмдан турган КДР түйүнүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Бул компоненттин алкактарында КДР түйүнүнүн потенциалын жогорулатуу, ошондой эле жалпы стратегияны иштеп чыгуу биринчи жылы баалоо пландалууда. Экинчи жана үчүнчү жылдарда – тренингдерди өткөрүү, түйүндөр ортосунда тажрыйба алмашуу жана кызыкчылыктарды улуттук деңгээлде илгерилетүү иштери жүргүзүлмөкчү.

ОО "Ассоциация родителей детей с ограниченными возможностями"