“Борбор Азия кыймылда” :: Долбоорлор :: FSDS
    Pushy - Off-Canvas Navigation Menu
  • Русский
  • English

“Борбор Азия кыймылда”

“Борбор Азия кыймылда”

 

2012-жылы «DCA», «ИККО Коперейшн» жана «ФСДС» КБ уюмдары “Борбор Азия кыймылда” (БАК) 2012-2015-ж. (1-фаза) биргелешкен программасын башташты.

БАК программасы Борбор-азия аймагындагы ички жана тышкы миграция маанилүү темасы боюнча чоң чөйрөсүнүн биргелешкен демилгеси болуп саналат. Бул теманын мааниси 2000-жылдан тарта өсүп келе жатат.

Программанын негизги бенефициарлары Тажикстан жана Кыргызстандагы миграциянын айынан азап тарткан, социалдык коргоо, саламаттык сактоо, билим берүү жана саясий укуктары капарга алынбаган кара пайым коомчулуктар. Программа өлкө жана аймактагы институционалдык жана саясий аспектерди эске алуу менен, алардын туулган жерлери (мигранттар кетип жаткан) жана алар бара турган (мигранттардын ички жана тышкы коомдору) коомдор менен иштөөнү камтыйт.

Программанын баштапкы этапта Борбор Азиянын жарандык коомунун 25 уюму менен коалиция түзүү аркылуу БАК Өнөктүштүк Платформасы түзүлгөн. Жарандык коомдун ушул уюмдары аймактык программаны жамааттар менен иштеп чыгуу, пландоо жана ишке ашыруу үчүн бирге чогулушту. Ушул тапта БАК Өнөктүштүк Платформасы Кыргызстандан, Тажикстандан жана Россиядан 31 жараандык коом уюмдарын камтыйт.  

Программанын 1-этапында маанилүү жыйынтыктарга жетишити. Экинчи орундагы жыйынтыктарга биз коомдордун бийлик органдары менен жумушчу мамилелерди түзүү жана коомдук структураларын түзүшүн киргизе алабыз, бул мигранттарга сүйлөшүүлөрдө өздөрүнүн муктаждыктарын жана көйгөйлөрүн айтууга мүмкүнчүлүк берет.

Ошол эле учурда Кыргызстандын Бажы Биримдикке кирүүсүнө жана Россиянын миграциялык саясатынын өзгөрүүсүнө байланыштуу укуктук жана экономикалык тармактарда өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Бул мигранттардын чет өлкөдө иш издөө мүмкүнчүлүгүнө, ошондой эле алардын өз өлкөсүндө туруктуу каражаттарды камсыздоо мүмкүнчүлүктөрүнө таасирин тийгизет. Ошондуктан «DCA», «ИККО Коперейшн» жана «ФСДС» КБ уюмдары 2016-2019-жылдарга карата “Борбор Азия кыймылда” программасынын экинчи этапын камтыган жаңы документти иштеп чыгууну жеңилдетүү жана колдоону чечишти.

Программанын экинчи этапынын жалпы максаты мигранттардын жана жана алардын коомдорунун жан сактоосуна каражаттарды камсыздоо. Бул программанын жалпы максатка жетишүү үчүн алдын ала шарттар болуп саналган 3 максатка көңүл бөлүнүп турат:

  • Мигранттардын жана алардын үй-бүлөлөрүнүн укуктары таануу жана коргоо;
  • Мигранттардын муктаждыктарына жана укуктарына жооп берген кол жетерлик мамлекеттик кызматтар;
  • Мигранттардын үй-бүлөлөрү үчүн киреше алуу шарттары.
ОО "Ассоциация родителей детей с ограниченными возможностями"