"Агроөнөр жай Бустер" :: Долбоор :: FSDS
    Pushy - Off-Canvas Navigation Menu
  • Русский
  • English

"Агроөнөр жай Бустер"

 

 

«Агроөнөр жай Бустер» программасы «ИККО Коперейшн» жана «ФСДС» коомдук бирикмесинин (КБ) Кыргызстан жана Тажикстандагы жаңы баштаган чакан жана орто агрардык бизнестери менен иштөө үчүн инновациялык аспабы болуп саналат. Бизнести өнүктүрүү боюнча атайы түзүлгөн инвестициялар жана кызматтардын жардамы менен бул компаниялар бизнесте жетилгенге чейин өсүшөт жана социалдык таасир тийгизишет.

Ким үчүн? 

Биз иштешип жаткан компанияларды жана өндүрүштүк уюмдарды банктар жана инвесторлор ал гана эмес достук мамиледеги инвесторлор “инвестициялар үчүн ылайыксыз” деп санашат.

Бизнести кеңеш берүү форматы аркылуу өнүктүрүү боюнча кызматтар дагы аларга өзүнүн өнүгүүсү үчүн зарыл болгон чечим эместигин далилдеп жатса дагы адатта бул баскычта аларга финансылык инвестициялар менен жардам беришпейт.

Бизнестеги акылман чечимдер

Агроөнөр жай бустери, бул компания же өндүрүштүк уюм менен ишкерликти биргелешип ишке ашыруу менен карайт. Тобокелчиликтерди бардыгы тең бөлүшөт жана бардык тараптар өзүнүн кызыкчылыктарына ээ. Бизнести өнүктүрүү үчүн инвестициялар жана чыгымдар бизнесте түзүлгөн кошумча нарктын жардамы менен жабылат. Бул финансылык туруктуулукту жана бизнестеги акылман чечимдерди Агроөнөр жай бустеринин мамилесинин негизинде күчтөндүрөт.

«ИККО Коперейшн» жана «ФСДС» КБсынын кызматкерлери биргелешкен ишкерлер же ишенимдүү өнөктөштөр болуп саналышат. Жаңы пайда болуп жаткан рынокко 50 жылдан ашык катышып келе жаткан «ИККО Коперейшн» жергиликтүү маданиятты жакшы түшүнөт жана агробизнес жана азык-түлүк тармагында кеңири тажрыйбага жана түйүндөргө ээ.

Агроөнөр жай бустери инвестицияларды, займдарды жана чакан жана орто ишканалар үчүн тажрыйбаларды берет.

ОО "Ассоциация родителей детей с ограниченными возможностями"