Ысык-Көл жаштарынын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү :: Долбоорлор :: FSDS
    Pushy - Off-Canvas Navigation Menu
  • Русский
  • English

Ысык-Көл жаштарынын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү

Ысык-Көл жаштарынын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү

 

Кыргызстан - калкынын 63% айыл жергесинде жашаган тоолуу өлкө. Кирешенин негизги булагы катары мал чарба. Жаштардын үчтөн эки бөлүгү айыл жергесинде жашап, көбүнчөсүнүн инфрастуктурага, кызматтарга шарттар түзүлгөн эмес жана социал-экономикалык мүмкүнчүлүктөрү жок.  . Бул масштабдуу ички жана тышкы миграцияга алып келет. Ошентип, айылдык жаштар чоң жана аялуу топ болуп саналат. Жаштар көптөгөн маселерге туш келет, анын ичинен: сапатсыз билим алуу, негизги инфраструктууранын жоктугу, алар айыл чарба же контролдоо үчүн жетиштүү жер алуу мүмкүндүгүнүн жоктугу. Жаш кыз-келиндер үчүн, салттуу маданий ченемдер туруктуу жашоо куруу үчүн тоскоолдуктарды түзөт.

 

Долбоор бул муктаждыктарын канааттандыруу үчүн иштейт. Ошондой эле, ишкердикти өнүктүрүү менен Ысык-Көл жаштардын (анын ичинде кыз-келиндер) жашоо шарттарын жакшыртууга багытталган.

 

Долбоордун негизги максаты:

Ысык-Көл облусунда жаш ишкерлердин/үй-бүлөлөрдүн экономикалык жашоо шартарын жакшыртууга салым кошуу.

 

Кайсыл жерде ишке ашырылат: Ысык-Көл облусунда Жети-Өгүз районунун Тосор, Барскоон, Дархан айылдары, Тоң районунун Кун-Чыгыш жана Тон айылдары

 

Ким менен иштейбиз:

Жети-Өгүз жана Тоң райондордон жаштар жана жаш үй-бүлөлөр.

Максатту топ: чакан жана орто бизнеси бар жаш ишкерерлерден/үй-бүлөлөрдөн турат.

50дөн кем эмес жаш адамдардан/ишкерлерден максатту топ түзүлөт. Ишкерлердин ичинен 30% сөзсүз кыз-келиндер болуш керек.

 

Долбоор «Кумтөр Голд Компани» каржылык колдоосу менен ишке ашырылат.

ОО "Ассоциация родителей детей с ограниченными возможностями"