Тренингтер :: FSDS
  Pushy - Off-Canvas Navigation Menu
 • Русский
 • English

Тренингтер

ФСДСтин тренингтери сапаты менен айырмаланат. Тренингтер практикалык маселелерди талкуулоого жана ишке ашырууга ар кандай ыкмаларды колдонуу менен өтөт.

 

FSDS төмөнкү темалар боюнча тренингдерди сунуш кылат:

 • стратегиялык пландаштыруу;
 • долбоордук сунуштарды иштеп чыгуу;
 • Мониторинг жана баалоо;
 • каржылык туруктуулук стратегиясын иштеп чыгуу;
 • каржылык башкаруу.

 

FSDS тренингтерди Юридикалык кардарларга (кызматкерлер үчүн) жана алуучулар уюмуна (катталган) өткөрө алат.

Ар бир тренингтин узактыгы 2-3 күн. Тренингке катышкндардын баарына тренингке байланыштуу материалдар берилет.

 

Каржылык башкаруу

 

Тренинг уюмдардын башкаруучуларына каржы башкаруу боюнча базалык билим берет, анын ичинде, буюмдар/ кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу (пландаштыруу жана сатып алууларды ишке ашыруу)

 

Узактыгы - 2 күн

 

Тренингтин программасы:

 • негизги каржылык менеджмент түшүнүктөрү;
 • уюмдун чыгымдарынын түрлөрү
 • бюджет, аны даярдоо тартиби;
 • каржылык отчет жана аудит;
 • буюмдар / кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу (пландаштыруу жана сатып алууларды ишке ашыруу)

- донордук талаптар;;

- сатып алуулар боюнча комитети;

- келишимдердин түрлөрү;

- сатып алуулар боюнча пландаштыруу;

- иш кагаздар.

 

 

Каржылык стратегиясын иштеп чыгуу

 

Аталган тренингдин максаты бейөкмөт уюмдардын лидерлеринин көндүмдөрүн жогорулатуу үчүн уюмдун каржылык туруктуулугун камсыз кылуу болуп саналат.

Тренингдин жүрүшүндө катышуучулар өз уюмдарынын стратегиялык максаттарына негизделген пландаштыруу куралдарын колдонуу боюнча практикалык көндүмдөрдү алышат.

 

Узактыгы - 2 күн

 

Тренингтин программасы:

 • каржылык туруктуулугун өлчөө каражаттары;
 • альтернативдүү каржылык вариантары;
 • коопсуздук запастарын түзүү жана башкаруу боюнча сунуштар;
 • өз каржылык стратегиясын түзүү үчүн шаблон.

 

Долбоорду башкаруу

 

Долбоор иштеп чыгуу боюнча катышуучулардын билимин жана жөндөмүн жогорулатуу. Logical Framework Approach (LFA) башкаруу каражаты болуп саналат, өнүктүрүү долбоорлорун иштеп чыгуу, мониторинг жана баалоо боюнча колдонулат.

 

Узактыгы – 2/3 күн

 

Тренингтин программасы:

 • долбоордун түшүнүгү жана анын түзүмдүк бөлүмдөрү;
 • грант алуу үчүн жазылган сунуштут түзүмдүк бөлүмдөрү;
 • долбоордун иш планы;
 • долбоордун бюджетеринин категориялары;
 • долбоордун мониторинг жана баалоо планын иштеп чыгуу.

 

Стратегиялык Пландаштыруу

 

Стратегиялык пландаштыруу - уюмдун өнүгүүсүнүн негизги куралдарынын бири. Cтратегиялык планын иштеп чыгуу учурунда, уюм төмөнкү жоопторго суроолорду табат: Уюмдун өнүгүшүнө салым кошо турган күчтүү жактары жана тышкы мүмкүнчүлүктөрү кандай? Уюм өз миссиясынына жетиш үчүн эмне кылыш керек?

 

Узактыгы – 2/3 күн

 

Тренингтин программасы:

 • стратегиялык пландоо: аныктамасы, мазмуну жана тартиби;
 • стратегиялык пландоо технологиясы;
 • уюмдун маанилүү чөйрө анализи;
 • стратегиялык планын иштеп чыгуу.

 

Мониторин жана баало

Мониторинг жана баало уюмдун өнүктүрүү боюнча бир негизги бөлүгү болуп саналат. Мониторинг жүргүзүү жана баа берүү, ошондой эле донорлорго отчет берүүнүн негизги куралы болуп саналат.

Мониторинг жүргүзүү жана баалоо долбоорлорду ишке ашырууда жана уюмдун өнүгүсүү үчүн салымын кошот.

 

Узактыгы – 2/3 күн

 

Тренингтин программасы:

 • мониторинг жүргүзүү жана баало, негизги мүнөздөмөсү;
 • мониторинг менен баалоонун ортосундагы айырмачылыктар;
 • маалымат жана тандоо критерийлери;
 • мониторинг жана баа берүү ыкмалары.

<a href="http://www.freepik.com/free-photo/business-man-financial-inspector-and-secretary-making-report-calculating-or-checking-balance-internal-revenue-service-inspector-checking-document-audit-concept_1202438.htm">Designed by Freepik</a>

ОО "Ассоциация родителей детей с ограниченными возможностями"