Консультациялар :: FSDS
    Pushy - Off-Canvas Navigation Menu
  • Русский
  • English

Консультациялар

FSDS төмөнкү консалтинг кызматтарын сунуш кылат:

 

Уюмдун жөндөмөсүн аныктоо

• уюмдун иштешинин сыпаттамасын талдоо жана аныктоо;

• уюмдагы өзгөртүү иштерин жүзөгө ашыруу боюнча сунуштамаларды жана иш-чаралардын планын иштеп чыгуу.

 

Стратегиялык пландаштыруу

• уюмдун миссиясын жана максаттарын иштеп чыгуу;

• «өзгөрүш теориясын» колдонуп стратегиялар, пландар, максаттар жана уюмдун өнүгүү жолдорун аныктоо;

• уюмдун башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн сунуштамаларды иштеп чыгуу.

 

Каржылык туруктуулук стратегиясын иштеп чыгуу

• Талдоо жана оор каржылык тобокелдигин тескөөгө;

• каржылык стратегиясын иштеп чыгуу.

 

Мониторинг жана баалоо (M & Б)

• M & Б системасы анын ичинде уюмдун ишмердүүлүгү боюнча башкаруу куралы катары (M & Б системасын уюштуруу боюнча стратегиялык пландын негизинде);

• мониторинг жүргүзүү жана баало ыкмаларын, натыйжалуулугун аныктоо жана баа берүү индикаторлорун иштеп чыгуу;

• M & Б жол-жоболорду иштеп чыгуу

 

Каржылык башкаруу

• негизги каржылык менеджмент түшүнүктөрү;

• Бюджет;

• каржылык отчеттуулук жана аудит;

• буюмдар/ кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу саясаты (пландаштыруу жана сатып алууларды жүзөгө ашыруу).

 

<a href="http://www.freepik.com/free-photo/close-up-of-medical-form_977803.htm">Designed by Freepik</a>

ОО "Ассоциация родителей детей с ограниченными возможностями"