Өлкөнүн өнүгүшүнө жаштардын салымын жогорулатуу! :: Жаңылыктар :: FSDS
    Pushy - Off-Canvas Navigation Menu
  • Русский
  • English

Өлкөнүн өнүгүшүнө жаштардын салымын жогорулатуу!

16 Июня 2017
Өлкөнүн өнүгүшүнө жаштардын салымын жогорулатуу!

2017 июнь айынан баштап FSDS «Жаштар үчүн перспективалар» аталган GIZ долбоорууна техникалык жардам көрсөтүү үчүн кыска мөөнөттүү келишимди ишке ашырат. Долбоордун негизги максаты өлкөнүн экономикалык жана коомдук жашоосунда жаштардын активдүү катышуусу.  

FSDS эксперттери Нарын жана Ысык-Көл облустарынын пилоттук айылддарында жаштардын муктаждыктарын баалоо иштерин жүргүзүштү.

ОО "Ассоциация родителей детей с ограниченными возможностями"