Бакыт Алымов :: Байкоочу кеңеш жана кызматкерлер :: FSDS
    Pushy - Off-Canvas Navigation Menu
  • Русский
  • English
Бакыт Алымов
Бакыт Алымов
Тренер - Консультант

Укук таану боюнча бакалавр илимий даражасынын ээси, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университет. 

Бакыт Алымов «Кумтөр» компаниясында 4 жыл (2010-2014-жж) оператор болуп кызмат кылган.

2016-жылдын апрель айынан баштап, коомчулукту өнүктүрүү алкагында «FSDS» Тренер - консультант болуп саналат.