Айчүрөк Жунусова :: Байкоочу кеңеш жана кызматкерлер :: FSDS
    Pushy - Off-Canvas Navigation Menu
  • Русский
  • English
Айчүрөк Жунусова
Айчүрөк Жунусова
Коомчулук менен байланыш боюнча адис

Эл аралык байланыштар боюнча бакалавр илимий даражасынын ээси, Борбор Азиядагы Америкалык Университет.

2017 жылдын тартып, Айчүрөк Жунусова «ФСДС» коомдук бирикмесинин коомчулук менен байланышуу кызматкери болуп саналат.