Салтанат Сулайманбекова :: Байкоочу кеңеш жана кызматкерлер :: FSDS
    Pushy - Off-Canvas Navigation Menu
  • Русский
  • English
Салтанат Сулайманбекова
Салтанат Сулайманбекова
Долбоор менеджери

Бизнес башкарма магистр илимий даражасынын ээси, Бишкек каржы-экономикалык академиясы.

Салтанат Сулайманбекованын эл аралык уюмдар менен иштеген бай тажрыйбасы бар, алардын ичинде: Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюм, АКШнын Кыргызстандагы элчилиги жана башка.

2016-жылдын сентябрь айынан бери, инклюзия боюнча долбоордун менеджери болу саналат.