Чолпон Aкматова :: Байкоочу кеңеш жана кызматкерлер :: FSDS
    Pushy - Off-Canvas Navigation Menu
  • Русский
  • English
Чолпон Aкматова
Чолпон Aкматова
Долбоор менеджери

Мамлекеттик башкаруу боюнча магистр илимий даражасынын ээси, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Башкаруу академиясы. 

Жарандык коомду онунктуруу чойросундо 18 жылдан ашык тажрыйбасы бар. «Каунтерпарт интернешнл», «Жарандык коомду колдоо центрледин бирикмеси» , «Жарандык катышуу үчүн фонд» жана «Даниялык чиркөө жардамы» долбоорлорунда иштеген.

2016-жылдын май айынан бери, Кыргызстандагы «ФСДС» коомдук бирикмесинин мигранттар үчүн долбоор менеджери болуп саналат.