Камалбек Карымшаков :: Байкоочу кеңеш жана кызматкерлер :: FSDS
    Pushy - Off-Canvas Navigation Menu
  • Русский
  • English
Камалбек Карымшаков
Камалбек Карымшаков
Байкоочу кеңешинин өкүлү

Камалбек Карымшаков Окутуучу экономика чөйрөсүндө докторлук даражасы жана көп жылдык тажрыйбасы бар. 10 жылдан ашык, ал Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде профессор жана окутуучу болуп эмгектенген. Анын изилдөө кызыкчылыктары миграция, акча которуулар, кирешенин бөлүнүшү, паракорчулук жана институттук экономикага тиешелүү маселелерди камтыйт. 2016-жылдан тартып ал Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде, Борбордук Азия Изилдөөлөр Борборунун (ORASAM) директорунун орун басары болуп саналат.