Йост Ван ден Хи :: Байкоочу кеңеш жана кызматкерлер :: FSDS
    Pushy - Off-Canvas Navigation Menu
  • Русский
  • English
Йост Ван ден Хи
Йост Ван ден Хи
Байкоочу кеңешинин өкүлү

Йост Ван ден Хи Кыргызстан менен Тажикстанда, өнүктүрүү чөйрөсүндө көп жылдык тажрыйбасы бар. Экономикалык өнүгүүнүн жана жеке секторду өнүктүрүү боюнча адис, ИККО Кооперейшндин Борбор Азиядагы ишине өз салымын кокон.

Азыркы учурда Йост Ван ден Хи, жеке адис катары дүйнөдөгү өнүгүү боюнча ар түрдүү долбоорлорго катышат.