FSDS
    Pushy - Off-Canvas Navigation Menu
  • Русский
  • English
720017, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Боконбаев көч., 204, 3-кабат +996 312 97 90 16 office@fsds.kg

«ФСДС» Коомдук бирикмеси - бейөкмөт уюм, 2014-жылы «ИККО Кооперейшн» эл аралык өнүктүрүү уюмунун колдоосу менен түзүлгөн.